RECOVERTENDO

Recovertendo je periartikularna injekcija HA (hijaluronska kiselina) + sintetički peptid (kolagen
Tripeptid) indikovan za ublažavanje bolova i oporavka funkcionalnosti kod oštećenih tetiva i ligamenata.
Recovertendo je jedinstveni oblik od 20mg/ml Hijaluronske kiseline i 10mg/ml kolagen tripeptid za bol i poboljšanje fizičke funkcije zglobova i mekih tkiva. Svaka kutija sadrži 1 napunjen špric od 2ml

Sastav
Natrijum hijaluronat (2 %) fosfatni pufer Fiziološki rastvor, 1% sintetički peptid
Bioadaptivna Hijaluronska Kiselina BHA (Natrijum hijaluronat)
• igra ključnu ulogu u održavanju kvaliteta ekstracelularnog matriksa (ECM) koji okružuje tetivu.
• poboljšava podmazivanje i ishranu ćelija unutar tetive, podržavajući zdravlje i funkciju ćelija.
• olakšava formiranje više proteoglikana, integralnih komponenti CM-a koji doprinose biomehaničkim svojstvima tetiva.
• stimuliše tenocite i tenoblaste, što dovodi do povećanja proizvodnje kolagena. Ova povećana sinteza kolagena pomaže u obnavljanju i održavanju strukturnog integriteta tetiva.
• vodi konverziju kolagena tipa I (povezanog sa nezdravim tetivama) u kolagen tipa II (povezanog sa zdravim tetivama). Ovaj transformativni proces je ključan za zarastanje tetiva i stvaranje zdravog tkiva tetiva.
• pomaže u smanjenju formiranja adhezija, minimizirajući razvoj restriktivnog ožiljnog tkiva.
• ubrzava brzinu popravke oštećenog tkiva tetiva. Njegova bioaktivna svojstva stimulišu proces zarastanja tkiva, što dovodi do bržeg obnavljanja integriteta tetiva.
Kolagen Tripeptid (sintetičku peptid) ima ulogu kod:
• Ćelijske proliferacije, migracije i hemotakse: kolagen tripeptid stimuliše proliferaciju različitih tipova ćelija uključenih u regeneraciju tkiva. Poboljšava migraciju ćelija i hemotaksu
• Sinteze ekstracelularnog matriksa (ECM) i fibrilarne strukture: Kolagen Tripeptid igra značajnu ulogu u sintezi CM komponenti i uspostavljanju fibrilarne strukture
• Biomehaničke podrške povećanjem elastina i integrina: Elastin obezbeđuje tkivu elastičnošću, dok su integrini ključni za ćelijsku adheziju i signalizaciju, neophodni za regeneraciju tkiva
• Anti-inflamatornog efekta: Kolagen Tripeptid ispoljava antiinflamatorna svojstva, koja mogu pomoći u ublažavanju inflamatornog odgovora koji obično prati povredu tkiva. Ovaj efekat ubrzava proces zarastanja i smanjuje rizik od hronične upale i povezanih komplikacija.

Indikacije i upotreba
Pokazalo se da Recovertendo olakšava bol i optimizuje oporavak u ligamentu i povrede tetiva, skočnog zgloba i uganuća skočnog zgloba, do ublažavanje hroničnog/subakutnog bola i invaliditeta lakta sa bočnom epikondilalgijom i za olakšanje bola kod pacijenata sa simptomatskim ramenom, povrede kapsule, ligamenata i tetiva i rotatora manžetna tendinopatije.

Doziranje i način primene
Ubrizgavanje Recovertenda treba izvršiti samo od strane zdravstvenog radnika obučenog za specifične tehnike ubrizgavanja.

Za više informacija pogledajte brošuru