INVENTO HEALTH CARE GROUP

Invento Health Care Group je regionalna kompanija sa aktivnostima na celom balkanskom regionu, uključujući Rumuniju i Bugarsku. Kompanija je osnovana 2012. godine sa sedištem u Beogradu, Srbija. Cilj nam je da obezbedimo sve neophodne uslove za regionalni plasman i razvoj proizvoda.

Zastupanje stranih farmaceutskih kompanija

Zastupanje stranih farmaceutskih kompanija je jedna od glavnih aktivnosti. Koncept pokriva brojne aktivnosti neophodne za legalno i u najkraćem mogućem roku lansiranje proizvoda na tržišta koja pokriva naša kompanija.

Istraživanje i razvoj tržišta

Naš iskusni tim održava stalnu komunikaciju sa apotekama i lekarima svih specijalnosti, prati najnovije terapijske protokole u ​​različitim granama medicine, analizira podatke iz svih dostupnih izvora i odlučuje koji će se novi proizvodi, lekovi i dodaci ishrani, svakodnevno promovisati kroz aktivnosti naših medicinskih predstavnika.

Konsalting i obuka za veštine prodaje

Srž našeg savetovanja i obuke je individualni pristup definisan interesima i potrebama naših klijenata. Invento Health Care Group sprovodi sve – od definisanja ciljeva, različitih zadataka i aktivnosti do identifikovanja mogućnosti i analize rezultata.

POTREBNE SU VAM KONSULTACIJE?
NAŠI PROIZVODI
PARTNERI SA KOJIMA SARAĐUJEMO