SNAŽAN, SNAŽNIJI, NAJSNAŽNIJI…

Seratrix

Gastrorezistentne kapsule

Kombinacija proteolitičkih enzima.
Serapeptaza 250.000 SPU Tripsin 335.000 IU Himotripsin 65.000 IU

SERATIOPEPTIDAZA RAZLAŽE TOKSINE I OSTATKE PROTEINA KOJI SU POVEZANI SA UPALOM, UKLJUČUJUĆI SPOSOBNOST RAZGRADNJE NEŽIVOG TKIVA, NE KORISTI ZDRAVE ĆELIJE KAO SUPSTRAT.

• ANTIINFLAMATORNO DEJSTVO Antiinflamatorna aktivnost seratiopeptidaze se pripisuje hidrolizi inflamatornih medijatora kao što su bradikinin, histamin i serotonin. Proteolitičkom aktivnošću na površini ćelije dovodi do promena adhezije molekula koji usmeravaju inflamatorne ćelije na njihove mete.
• ANTIEDEMATOZNI EFEKAT Razređuje tečnost nastalu upalom i povredom, omogućavajući joj da se brže eliminiše, rastvara mrtvo tkivo oko rane, poboljšava mikrocirkulaciju na mestu povrede i dovodi do ubrzanja procesa popravke oštećenog tkiva.
• FIBRINOLITIČKO DEJSTVO Razgrađuje fibrin, nerastvorljivi protein nusproizvod koagulacije krvi.
• ANALGETIČKI EFEKAT Ublažava bol sprečavanjem oslobađanja amina koji izazivaju bol, kao što je bradikinin. Hidrolizuje inflamatorne medijatore čime smanjuje otok i poboljšava mikrocirkulaciju, samim tim i smanjuje bol nastalu pritiskom na nervne završetke na mestu upale.
• EFEKAT NA BIOFILM Seratiopepdidaza ispoljava svojstvo modifikacije molekula adhezije i na taj način redukuje proteine na površini ćelije. Serratiopeptidaza modulira ekspresiju adhezije kod nekih bakterijskih vrsta i pojačava efikasnost AB prema bakterijama koje formiraju Biofilm.

HIMOTRIPSIN PROTEOLITIČKI ENZIM, PRESECA PROTEINE NA MESTIMA DUŽ PROTEINSKOG LANCA KOJI SADRŽE VEOMA VELIKE AMINOKISELINE KAO ŠTO SU FENILALANIN, TIROZIN I TRIPTOFAN.

Pomaže u smanjenju crvenila i otoka uzrokovanih operacijom ili infekcijom i pomaže bržem zarastanju rana/traumatskih povreda tkiva. Njegova antiinflamatorna, antioksidativna i antiinfektivna svojstva pomažu u rešavanju upale izazvane povredom i pomažu u olakšavanju procesa zarastanja. Tripsin i himotripsin su proteolitički enzimi koji otklanjaju otok vršenjem proteolitičkog dejstva na rane.
Himotripsin i tripsin zajedno razgrađuju fibrinsku barijeru, čime se poboljšava i obnavlja cirkulacija, otklanja edem, hematom i bol, promoviše fagocitoza za uklanjanje ćelijskih ostataka i ubrzava oporavak. Pomažu u ublažavanju jakih bolova i otoka kod postoperativnih rana i drugih inflamatornih bolesti.

TRIPSIN JE JEDNA OD NAJVAŽNIJIH EGZOGENIH PROTEINSKIH HIDROLAZA I UŠAO JE U KLINIČKU UPOTREBU 1960-IH. TRIPSIN JE ENDOPEPTIDAZA KOJA SELEKTIVNO HIDROLIZUJE PEPTIDNE LANCE NA OSTACIMA ARGININA I LIZINA, KOJI SE STVARAJU U INFLAMATORNOM ODGOVORU. EGZOGENO UNET TRIPSIN POSPEŠUJE ZARASTANJE RANA SLABLJENJEM INFLAMATORNE REAKCIJE, SMANJUJUĆI EDEM I ŠTITEĆI OD INFEKCIJE.

Smanjuje efekte proinflamatornih citokina kao što su IL-1, TNF-a i IFN-g u tkivima pod inflamacijom. Ponovo pokreće fibrinolitički proces u upaljenim i povređenim tkivima, fibrinska barijera je prekinuta, promovišući apsorpciju eksudata fibrina. Pomaže u obnavljanju lokalne mikrocirkulacije, uklanjanju upalnog edema i unapređenju obnavljanja tkiva. Tripsin takođe deluje na makrofage. Egzogena primena tripsina stoga može imati antiinfektivna svojstva, izazivanjem pojačane fagocitne aktivnosti makrofaga, čime se pojačava fagocitoza na mestu pod infektivnim upalama. Tripsin igra ulogu u promovisanju zarastanja rana regulacijom diferencijacije fibroblasta.

SERATRIX® ima široku primenu u mnogim granama medicine:
Ortopedija: traumatski otok nakon sportske povrede, prelomi, uganuća, iščešenja, osteoartikularna infekcija na mestu primene AB, smanjenje edema zglobova i oštećenja mekog tkiva i poboljšanje brzine oporavka postoperativno
Hirurgija: traumatska i postoperativna inflamacija, tretman aktivnog inflamatornog edema povezanog sa post-hirurškim ranama, tretman traumatskih hematoma, čireva i fistula, venska inflamatorna bolest
Ginekologija: fibrocistične bolesti dojke, histerektomija, PID, epiziotomija, carski rez
Pulmologija: bronhitis, neadekvatno iskašljavanje sputuma kod bronhijalne astme, nakon anestezije.
Urologija: postoperativna inflamacija, BHP, cistitis, epididimitis
ORL: sinusitis, rinitis, laringitis, tonzilitis
Reumatologija: reumatoidni artritis, osteoartritis
Stomatologija: protivupalno nakon intervencija, hirurgije, periodontitis, za povećanje koncentracije antibiotika na mestu infekcije

Gastrorezistentne kapsule – bez rastvaranja i gubitka aktivnosti u kiseloj sredini

Doziranje – 1 kapsula jednom dnevno, samo za odrasle

Upozorenja – ne koristiti dve nedelje pre operativnog zahvata. Konsultacija sa doktorom i farmaceutom osobe sa ulkusom, GI lezijama i na antikoagulantnoj terapiji

Dejstvo: Antiinflamatorno , antiedematozno,, analgetsko, mukolitičko, fibrinolitičko, efekat na biofilm

*Teller, P.; White, T.K. The Physiology of Wound Healing: Injury Through Maturation. Perioper. Nurs. Clin. 2011, 6, 159–170
**Strodtbeck, F. Physiology of wound healing. Newborn Infant Nurs. Rev. 2001, 1, 43–52.
***Hogan, S.; Zapotoczna, M.; Stevens, N.; Humphreys, H.; O’Gara, J.; O’Neill, E. Potential use of targeted enzymatic agents in the treatment of Staphylococcus aureus biofilm-related infections. J. Hosp. Infect. 2017, 96, 177–182.
****Mecikoglu, M.; Saygi, B.; Yildirim, Y.; Karadag-Saygi, E.; Ramadan, S.S.; Esemenli, T. The effect of proteolytic enzyme serratiopep-tidase in the treatment of experimental implant-related infection. JBJS. 2006, 88, 1208–1214.
****Selan, L.; Papa, R.; Tilotta, M.; Vrenna, G.; Carpentieri, A.; Amoresano, A.; Pucci, P.; Artini, M. Serratiopeptidase: A well-known metallo-protease with a new non-proteolytic activity against S. aureus biofilm. BMC Microbiol. 2015, 15, 207.

Broj rešenja o Registraciji: 515-02-01885-23-003 od 25.avgusta 2023

Za više informacija pogledajte brošuru